Abandonware - Opustený software

Čo sú opustené výrobky?

Abandonware sa bežne používa na označenie počítačového softvéru, ktorý už vlastník nepoužíva ani nepredáva a pre ktorý výrobca neposkytuje podporu produktu. Medzi najobľúbenejšie opustené produkty patria okrem iných aplikácií textové procesory, interaktívne videohry, operačné systémy ako Nextstep a OpenStep, ktoré sa často sťahujú z freewarových webov. Medzi najobľúbenejšie online hry na svete s opusteným softvérom patria Prince of Persia, Prehistorik, Battle Chess, The Armageddon, Terror from the Deep a ďalšie. Takéto hry sa zvyčajne považujú za starú školu, stále však nachádzajú ziskovosť v zariadeniach, ako sú počítače a mobilné telefóny.

Opustené produkty tiež vznikajú v dôsledku toho, že spoločnosť vlastní práva na ukončenie činnosti softvéru alebo predáva produkt novému vlastníkovi, ktorý nemá záujem na ďalšom vývoji produktu. Produkt teda už nie je na trhu ani distribuovaný vlastníkom, ale je možné ho získať z iných zdrojov.

Aj keď sa na väčšinu tohto softvéru zvyčajne vzťahujú autorské práva, jeho vlastník ho nemusí sledovať a porušovanie autorských práv sa bežne nevymáha a tí, ktorí zdieľajú tieto produkty, tak robia bez toho, aby museli vlastníkovi odškodňovať. Softvér možno tiež považovať za opustený, ak ho možno použiť iba so zastaralými technológiami, ako sú počítače pred počítačom Macintosh.

Druhy opusteného softvéru

Vo všeobecnom ponímaní znamená pojem opustený softvér niekoľko typov starého softvéru, ktoré môžu zahŕňať:

  • Komerčný softvér: Týka sa softvéru, ktorý vlastní určitá spoločnosť, ale chýba mu podpora. Niektoré zo spoločností sprístupnia softvér online vo forme freeware, iné však nesprístupňujú staré verzie na bezplatné použitie a neumožňujú ľuďom tento softvér kopírovať.
  • Shareware: Autori shareware ho zvyčajne sprístupňujú zadarmo. Spravidla je však ťažké nájsť staršie verzie týchto produktov, pretože väčšina z nich sa po vydaní nových verzií odstráni. Väčšina shareware je nepodporovaná a neudržiavaná, aj keď vždy existuje šanca na získanie niekoľkých historických verzií.
  • Open source a freeware programy: Niektoré spoločnosti zvyčajne upúšťajú od open source programov a môžu mať podobu kódu, ktorý je v súčasných operačných systémoch stále spustiteľný. Medzi tieto produkty môžu patriť napríklad programy na opustenie softvéru, ktoré je možné ľahko stiahnuť z webových stránok pracujúcich s freeware do počítača alebo mobilného telefónu.

Produkty Abandonware môžu byť sprístupnené prostredníctvom oficiálneho oznámenia alebo v spolupráci s ich vývojármi, ktorí uvoľnia svoj softvér do verejnej sféry a sprístupnia ho ako freeware. Väčšina spoločností sa však slobodne nevzdáva autorských práv na softvér, ale z dôvodu nevymáhania a nerentabilnosti týchto autorských práv nie je distribúcia inými prostredníctvom internetu zakázaná.

MENU

Podporte nás

Je niekoľko spôsobov ako nám môžete pomôcť, čo však najviac potrebujeme momentálne sú prekladatelia do iných jazykov ako angličtina.
» Zistite ako sa môžete zapojiť do chodu BOG

Kúpte mi kávu :)

Všetky dary si veľmi vážime, akákoľvek čiastka nám pomáha. Ďakujeme!

Prechádzať

Prehľadávať hry podľa
Zoznamy