Rok 1991

4D Sports Boxing mini

4D Sports Boxing

Počet stiahnutí: 30578×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 58 %
7 Colors mini

7 Colors

Počet stiahnutí: 2739×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 81 %
Another World mini

Another World

Počet stiahnutí:
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Big Game Fishing mini

Big Game Fishing

Počet stiahnutí: 3569×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 68 %
Blues Brothers, The mini

Blues Brothers, The

Počet stiahnutí: 4669×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 61 %
Brix mini

Brix

Počet stiahnutí: 18904×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 50 %
Castle of Dr. Brain mini

Castle of Dr. Brain

Počet stiahnutí: 469×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 85 %
Civilization mini

Civilization

Počet stiahnutí: 40899×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Commander Keen 4 mini

Commander Keen 4

Počet stiahnutí: 36138×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 91 %
Commander Keen 5 mini

Commander Keen 5

Počet stiahnutí:
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 84 %
Commander Keen 6 mini

Commander Keen 6

Počet stiahnutí: 23531×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 90 %
Commander Keen 7 - Keen Dreams mini

Commander Keen 7 - Keen Dreams

Počet stiahnutí: 59354×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Crystal Caves mini

Crystal Caves

Počet stiahnutí: 5132×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Dizzy - Fantasy World mini

Dizzy - Fantasy World

Počet stiahnutí: 2949×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 62 %
Duke Nukem mini

Duke Nukem

Počet stiahnutí: 18921×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Dyna Blaster (Bomberman) mini

Dyna Blaster (Bomberman)

Počet stiahnutí: 64398×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Eye of the Beholder 2 mini

Eye of the Beholder 2

Počet stiahnutí: 38907×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 85 %
First Samurai, The mini

First Samurai, The

Počet stiahnutí: 20038×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Gods mini

Gods

Počet stiahnutí: 61832×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 75 %
Grand Prix 500 2 mini

Grand Prix 500 2

Počet stiahnutí: 18443×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 70 %
Great Courts 2 mini

Great Courts 2

Počet stiahnutí: 2477×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 87 %
Gunship 2000 mini

Gunship 2000

Počet stiahnutí: 3029×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 84 %
Hero Quest mini

Hero Quest

Počet stiahnutí: 4709×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Home Alone mini

Home Alone

Počet stiahnutí: 16999×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 76 %
Immortal, The mini

Immortal, The

Počet stiahnutí: 2475×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 64 %
Jimmy Whites Whirlwind Snooker mini

Jimmy Whites Whirlwind Snooker

Počet stiahnutí: 15173×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 70 %
Jones in the Fast Lane mini

Jones in the Fast Lane

Počet stiahnutí: 4946×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 56 %
King's Bounty mini

King's Bounty

Počet stiahnutí: 22094×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 65 %
Lemmings mini

Lemmings

Počet stiahnutí: 23764×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 81 %
Mad TV mini

Mad TV

Počet stiahnutí: 16889×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Metal Mutant mini

Metal Mutant

Počet stiahnutí: 24332×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge mini

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

Počet stiahnutí: 11014×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 97 %
Perestroika (a.k.a. Toppler) mini

Perestroika (a.k.a. Toppler)

Počet stiahnutí: 21492×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 40 %
Prehistorik mini

Prehistorik

Počet stiahnutí: 132450×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Rodent's Revenge mini

Rodent's Revenge

Počet stiahnutí: 4332×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 71 %
SimAnt: The Electronic Ant Colony mini

SimAnt: The Electronic Ant Colony

Počet stiahnutí: 6402×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Simpsons Arcade Game, The mini

Simpsons Arcade Game, The

Počet stiahnutí: 89135×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Simpsons - Bart vs. the Space Mutants, The mini

Simpsons - Bart vs. the Space Mutants, The

Počet stiahnutí: 35179×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Speedball 2: Brutal Deluxe mini

Speedball 2: Brutal Deluxe

Počet stiahnutí: 5166×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 61 %
Strip Poker 3 mini

Strip Poker 3

Počet stiahnutí: 12023×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Supaplex mini

Supaplex

Počet stiahnutí: 47466×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 100 %
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 mini

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Počet stiahnutí: 97672×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan Missions mini

Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan …

Počet stiahnutí: 975×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 67 %
Tunneler mini

Tunneler

Počet stiahnutí: 48886×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 75 %
Twilight: 2000 mini

Twilight: 2000

Počet stiahnutí: 2714×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 79 %
Volfied mini

Volfied

Počet stiahnutí: 12288×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 93 %
Winter Challenge mini

Winter Challenge

Počet stiahnutí: 120394×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 86 %
WWF WrestleMania mini

WWF WrestleMania

Počet stiahnutí: 7506×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 79 %