Rok 1991

4D Sports Boxing mini

4D Sports Boxing

Počet stiahnutí: 28185×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 58 %
7 Colors mini

7 Colors

Počet stiahnutí: 2018×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 81 %
Another World mini

Another World

Počet stiahnutí:
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Big Game Fishing mini

Big Game Fishing

Počet stiahnutí: 2636×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 68 %
Blues Brothers, The mini

Blues Brothers, The

Počet stiahnutí: 1268×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 61 %
Brix mini

Brix

Počet stiahnutí: 17882×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 50 %
Castle of Dr. Brain mini

Castle of Dr. Brain

Počet stiahnutí: 274×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 85 %
Civilization mini

Civilization

Počet stiahnutí: 8676×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Commander Keen 4 mini

Commander Keen 4

Počet stiahnutí: 27137×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 91 %
Commander Keen 5 mini

Commander Keen 5

Počet stiahnutí:
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 84 %
Commander Keen 6 mini

Commander Keen 6

Počet stiahnutí: 19182×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 90 %
Commander Keen 7 - Keen Dreams mini

Commander Keen 7 - Keen Dreams

Počet stiahnutí: 56617×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Crystal Caves mini

Crystal Caves

Počet stiahnutí: 3558×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Dizzy - Fantasy World mini

Dizzy - Fantasy World

Počet stiahnutí: 1610×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 62 %
Duke Nukem mini

Duke Nukem

Počet stiahnutí: 16685×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Dyna Blaster (Bomberman) mini

Dyna Blaster (Bomberman)

Počet stiahnutí: 38905×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Eye of the Beholder 2 mini

Eye of the Beholder 2

Počet stiahnutí: 34488×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 85 %
First Samurai, The mini

First Samurai, The

Počet stiahnutí: 18970×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Gods mini

Gods

Počet stiahnutí: 56796×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 75 %
Grand Prix 500 2 mini

Grand Prix 500 2

Počet stiahnutí: 17531×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 70 %
Great Courts 2 mini

Great Courts 2

Počet stiahnutí: 1810×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 87 %
Gunship 2000 mini

Gunship 2000

Počet stiahnutí: 594×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 84 %
Hero Quest mini

Hero Quest

Počet stiahnutí: 3210×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Home Alone mini

Home Alone

Počet stiahnutí: 14256×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 76 %
Immortal, The mini

Immortal, The

Počet stiahnutí: 1712×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 64 %
Jimmy Whites Whirlwind Snooker mini

Jimmy Whites Whirlwind Snooker

Počet stiahnutí: 14318×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 70 %
Jones in the Fast Lane mini

Jones in the Fast Lane

Počet stiahnutí: 3114×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 56 %
King's Bounty mini

King's Bounty

Počet stiahnutí: 20542×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 65 %
Lemmings mini

Lemmings

Počet stiahnutí: 43836×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 81 %
Mad TV mini

Mad TV

Počet stiahnutí: 14332×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Metal Mutant mini

Metal Mutant

Počet stiahnutí: 23075×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 78 %
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge mini

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

Počet stiahnutí: 2759×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 97 %
Perestroika (a.k.a. Toppler) mini

Perestroika (a.k.a. Toppler)

Počet stiahnutí: 20570×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 40 %
Prehistorik mini

Prehistorik

Počet stiahnutí: 126200×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Rodent's Revenge mini

Rodent's Revenge

Počet stiahnutí: 476×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 71 %
SimAnt: The Electronic Ant Colony mini

SimAnt: The Electronic Ant Colony

Počet stiahnutí: 3986×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Simpsons Arcade Game, The mini

Simpsons Arcade Game, The

Počet stiahnutí: 72867×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Simpsons - Bart vs. the Space Mutants, The mini

Simpsons - Bart vs. the Space Mutants, The

Počet stiahnutí: 33301×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 82 %
Strip Poker 3 mini

Strip Poker 3

Počet stiahnutí: 5140×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 83 %
Supaplex mini

Supaplex

Počet stiahnutí: 35640×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 100 %
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 mini

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Počet stiahnutí: 94286×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 80 %
Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan Missions mini

Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan …

Počet stiahnutí: 4135×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 67 %
Tunneler mini

Tunneler

Počet stiahnutí: 48331×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 75 %
Twilight: 2000 mini

Twilight: 2000

Počet stiahnutí: 2215×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 79 %
Volfied mini

Volfied

Počet stiahnutí: 7752×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 93 %
Winter Challenge mini

Winter Challenge

Počet stiahnutí: 113779×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 86 %
WWF WrestleMania mini

WWF WrestleMania

Počet stiahnutí: 4548×
Rok: 1991
Naše hodnotenie: 79 %